จังหวัดราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

https://www.facebook.com/muengRatchaburi/

อำเภอโพธาราม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโพธาราม

อำเภอดำเนินสะดวก

เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก

อำเภอปากท่อ

อำเภอจอมบึง

อำเภอบางแพ

เทศบาลตำยลบางแพ

อำเภอวัดเพลง

เทศบาลตำบลวัดเพลง

อำเภอสวนผึ้ง

อำเภอบ้านโป่ง

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

อำเภอบ้านคา

 

  จังหวัดลพบุรี

LOP BURI

อำเภอเมืองลพบุรี                Mueang Lop Buri

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068981746961

อำเภอบ้านหมี่                    Ban Mi

อำเภอชัยบาดาล                  Chai Badan

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063900812508&locale=th_TH

อำเภอโคกเจริญ                   Khok Charoen

อำเภอโคกสำโรง                  Khok Samrong

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง

อำเภอลำสนธิ                      Lam Sonthi

อำเภอหนองม่วง                    Nong Muang

เทศบาลตำบลหนองม่วง

อำเภอพัฒนานิคม                 Phatthana Nikhom

เทศบาลตำบลพัฒนานิคม

อำเภอสระโบสถ์                   Sa Bot

อำเภอท่าหลวง                      Tha Luang

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

อำเภอท่าวุ้ง                           Tha Wung