จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA

 

อำเภอพระนครศรีอยุธยา     Phra Nakhon Si Ayutthaya

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

https://www.facebook.com/ayutthayanews/?ref=page_internal&locale=th_TH

อำเภอบ้านแพรก                    Ban Phraek

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069036160670

อำเภอบางบาล                       Bang Ban

เทศบาลตำบลบางบาล

อำเภอบางปะหัน                    Bang Pahan

เทศบาลตำบลบางปะหัน

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063821422323

อำเภอบางปะอิน                     Bang Pa-in

เทศบาลตำบลบางปะอิน

อำเภอบางซ้าย                           Bang Sai

เทศบาลตำบลบางซ้าย

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069118279704

อำเภอบางไทร                          Bang Sai

เทศบาลตำบลบางไทร

https://www.facebook.com/Bangsaiii?locale=th_TH

อำเภอลาดบัวหลวง                     Lat Bua Luang

https://www.facebook.com/latbualuang830/

อำเภอมหาราช                              Maha Rat

เทศบาลตำบลมหาราช

อำเภอนครหลวง                              Nakhon Luang

อำเภอภาชี                                     Phachi

เทศบาลตำบลภาชี

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068995906768

อำเภอผักไห่                                    Phak Hai

เทศบาลเมืองผักไห่

เทศบาลตำบลผักไห่

อำเภอเสนา                                       Sena

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069360183050

อำเภอท่าเรือ                                        Tha Ruea

เทศบาลตำบลท่าเรือ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064429193129

อำเภออุทัย                                           Uthai

เทศบาลตำบล

อำเภอวังน้อย                                       Wang Noi

เทศบาลตำบล

https://www.facebook.com/Wangnoi.Office/?locale=th_TH

 

จังหวัดเพชรบุรี

 PHETCHABURI

 

อำเภอเมืองเพชรบุรี                Phetchaburi

อำเภอบ้านแหลม                  Ban Laem

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านลาด                     Ban Lat

เทศบาลตำบล

อำเภอชะอำ                          Cha-am

เทศบาลตำบล

https://www.facebook.com/ChaamDistrictOffice/?locale=th_TH

อำเภอแก่งกระจาน               Kaeng Krachan

เทศบาลตำบล

อำเภอเขาย้อย                       Khao Yoi

เทศบาลตำบลเขาย้อย

อำเภอหนองหญ้าปล้อง           Nong Ya Plong

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอท่ายาง                          Tha Yang

เทศบาลตำบลท่ายาง

https://www.facebook.com/DistrictThaYang/