จังหวัดชัยนาท

 Chai Nat

อำเภอเมืองชัยนาท                                Mueang Chai Nat

เทศบาลเมืองชัยนาท

เทศบาลตำบลชัยนาท

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064518860255

อำเภอหันคา                                          Hankha

องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา

อำเภอเนินขาม                                      Noen Kham

เทศบาลตำบลเนินขาม

อำเภอมโนรมย์                                      Manorom

เทศบาลตำบลมโนรมย์

อำเภอสรรคบุรี                                       Sankhaburi

อำเภอสรรพยา                                      Sapphaya

เทศบสลตำบลสรรพยา

อำเภอวัดสิงห์                                        Wat Sing

อำเภอหนองมะโมง                                Nong Mamong