กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ภาคกลาง              

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดนครนายก

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดอ่างทอง

 

ภาคตะวันออก

 

จังหวัดตราด

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดระยอง

จังหวัดสระแก้ว

 

 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดยโสธร

จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดศรีษะเกษ

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดมุกดาหาร  

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 ภาคเหนือ

 

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดน่าน

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิษณุโลก 

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดแพร่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำพูน

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดพะเยา 

 

ภาคตะวันตก

 

จังหวัดกาญจนบุรี 

จังหวัดตาก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

 

ภาคใต้

 

จังหวัดกระบี่

จังหวัดชุมพร

จังหวัดตรัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดพังงา

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดยะลา

จังหวัดระนอง

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสตูล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี