1.วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

2.โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

3.โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

4.โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

5.โรงเรียนบ้านแฮะ

6.โรงเรียนบ้านปางถ้ำ

7.โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

8.โรงเรียนบ้านแวน

9.โรงเรียนบ้านสันปูเลย

10.โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน

11.โรงเรียนบ้านทุ่งมอก

12.โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา

13.โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม

14.โรงเรียนบ้านจำบอน

15.โรงเรียนบ้านผาลาด

16.โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ

17.โรงเรียนบ้านสบทุ "คีรีราษฎร์สงเคราะห์"

18.โรงเรียนบ้านโจ้โก้

19.โรงเรียนบ้านร่องส้าน

20.โรงเรียนบ้านผาฮาว

21.โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง

22.โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น

23.โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น

24.โรงเรียนปางมดแดง

25.โรงเรียนวังเค็มใหม่

26.โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

27.โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

28.โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ

29.โรงเรียนปัวพิทยา

30.โรงเรียนบ้านร่องค้อม

31.โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด

32.โรงเรียนบ้านคะแนง

33.โรงเรียนบ้านไชยพรม(ปิด)

34.โรงเรียนบ้านปี้

35.โรงเรียนบ้านแวนโค้ง

36.โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)

37.โรงเรียนบ้านปางวัว(ปิด)

38.โรงเรียนชัยชมพู

39.โรงเรียนบ้านน้ำมิน

40.โรงเรียนบ้านดอนลาว(ปิด)

41.โรงเรียนบ้านฝายกวาง

42.โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน

43.โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม