ภาคกลาง ภาคตะวันออก

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดนครนายก

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดลพบุรี

สมุทรปราการ

สมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดตราด

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดระยอง

จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดยโสธร

จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดบุรีรัมย์

มหาสารคาม

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดศรีษะเกษ

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดอุดรธานี

อุบลราชธานี

จังหวัดมุกดาหาร   

จังหวัดอำนาจเจริญ

หนองบัวลำภู

 ภาคเหนือ

จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดน่าน

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิษณุโลก   

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดแพร่

แม่ฮ่องสอน

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำพูน

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดพะเยา  

ภาคตะวันตก

จังหวัดกาญจนบุรี  

จังหวัดตาก

ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคใต้

จังหวัดกระบี่

จังหวัดชุมพร

จังหวัดตรัง

นครศรีธรรมราช

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดพังงา

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดยะลา

จังหวัดระนอง

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสตูล

สุราษฎร์ธานี