1.จังหวัดระยอง

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

3.เทศบาลเมืองระยอง

 

RAYONG  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

อำเภอเมืองระยอง

Mueang Rayong  District

2

อำเภอบ้านฉาง

Ban Chang  District

3

อำเภอแกลง

Klaeng  District

4

อำเภอวังจันทร์

Wang Chan  District

5

อำเภอบ้านค่าย

Ban Khai  District

6

อำเภอปลวกแดง

Pluak Daeng  District

7

อำเภอเขาชะเมา

Khao Chamao  District

8

อำเภอนิคมพัฒนา

Nikhom Phatthana  District