1.จังหวัดฉะเชิงเทรา

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

3.เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

CHACHOENGSAO  Province

1

1.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา       

Mueang Chachoengsao  District

2

อำเภอบ้านโพธิ์

Ban Pho  District

3

อำเภอบางคล้า

Bang Khla  District

4

อำเภอคลองเขื่อน

Khlong Khuean  District

5

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว       

Bang Nam Priao  District

6

อำเภอบางปะกง

Bang Pakong   District

7

อำเภอพนมสารคาม      

Phanom Sarakham  District

8

อำเภอแปลงยาว

Plaeng Yao  District

9

อำเภอราชสาส์น                     

Ratchasan  District

10

อำเภอสนามชัยเขต

Sanam Chai   District

11

อำภอท่าตะเกียบ   

Tha Takiap  District