1.จังหวัดอุดรธานี 

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

3.เทศบาลเมืองอุดรธานี

UDON   THANI  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี   

Mueang Udon Thani  District

2

อำเภอบ้านดุง   

Ban Dung  District

3

อำเภอบ้านผือ      

Ban Phue  District

4

อำเภอไชยวาน   

Chaiwan  District

5

อำเภอกุมภวาปี        

Kumphawapi  District

6

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

Prachak Sinlapakhom  District

7

อำเภอกุดจับ         

Kut Chap  District

8

อำเภอนายูง     

Na Yung  District

9

อำเภอน้ำโสม        

Nam Som  District

10

อำเภอโนนสะอาด 

Non Sa-at  District

11

อำเภอหนองหาน    

Nong Han  District

12

อำเภอกู่แก้ว     

 Ku Kaeo  District

13

อำเภอพิบูลย์รักษ์    

Phibun Rak  District

14

อำเภอหนองแสง   

Nong Saeng  District

15

อำเภอหนองวัวซอ   

Nong Wua So  District

16

อำเภอเพ็ญ      

Phen  District

17

อำเภอสร้างคอม      

Sang Khom  District

18

อำเภอศรีธาตุ      

Si That  District

19

อำเภอทุ่งฝน         

Thung Fon  District

20

อำเภอวังสามหมอ     

Wang Sam Mo  District