1.จังหวัดอุบลราชธานี

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

3.เทศบาลเมืองอุบลราชธานี

UBON    RATCHATHANI  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี    

Mueang Ubon Ratchathani  District

2

อำเภอเหล่าเสือโก้ก   

Lao Suea Kok  District

3

อำเภอบุณฑริก        

Buntharik  District

4

อำเภอเดชอุดม   

Det Udom  District

5

อำเภอนาเยีย      

Na Yia  District

6

อำเภอทุ่งศรีอุดม     

Thung Si Udom  District

7

อำเภอดอนมดแดง   

Don Mot Daeng  District

8

อำเภอเขมราฐ     

Khemarat  District

9

อำเภอนาตาล    

  Na Tan  District

10

อำเภอโขงเจียม   

Khong Chiam  District

11

อำเภอเขื่องใน          

Khueang Nai  District

12

อำเภอกุดข้าวปุ้น         

Kut Khaopun  District

13

อำเภอม่วงสามสิบ   

Muang Samsip  District

14

อำเภอนาจะหลวย   

Na Chaluai  District

15

อำเภอน้ำยืน         

Nam Yuen  District

16

อำเภอน้ำขุ่น         

Nam Khun  District

17

อำเภอพิบูลมังสาหาร        

Phibun Mangsahan  District

18

อำเภอโพธิ์ไทร       

Pho Sai  District

19

อำเภอสำโรง          

Samrong  District

20

อำเภอศรีเมืองใหม่     

Si Mueang Mai  District

21

อำเภอสิรินธร         

Sirindhorn  District

22

อำเภอตาลสุม     

Tan Sum  District

 23

อำเภอตระการพืชผล   

Trakan Phuetphon  District

24 

อำเภอวารินชำราบ    

Warin Chamrap  District

25 

อำเภอสว่างวีระวงศ์    

  Sawang  Wirawong District