1

1.จังหวัดศรีสะเกษ

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

3.เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

SI SA KET  Province

2

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ    

Mueang Si Sa Ket  District

3

อำเภอพยุห์     

Phayu  District

4

อำเภอเบญจลักษ์       

Benchalak  District

5

อำเภอบึงบูรพ์     

Bueng Bun  District

6

อำเภอห้วยทับทัน      

Huai Thap Than  District

7

อำเภอกันทรลักษ์   

Kantharalak  District

8

อำเภอกันทรารมย์     

Kanthararom  District

9

อำเภอขุขันธ์       

Khukhan  District

10

อำเภอขุนหาญ         

Khun Han  District

11

อำเภอน้ำเกลี้ยง    

Nam Kliang  District

12

อำเภอโนนคูณ       

Non Khun  District

13

อำเภอไพรบึง    

Phrai Bueng  District

14

อำเภอภูสิงห์         

Phu Sing  District

15

อำเภอปรางค์กู่   

Prang Ku  District

16

อำเภอราษีไศล          

Rasi Salai  District

17

อำเภอศิลาลาด

Sila Lat  District

18

อำเภอศรีรัตนะ      

Si Rattana  District

19

อำเภออุทุมพรพิสัย   

Uthumphon Phisai  District

20

อำเภอเมืองจันทร์    

Mueang Chan  District

21

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

Pho Si Suwan  District

22

อำเภอวังหิน            

Wang Hin  District

23

อำเภอยางชุมน้อย     

Yang Chum Noi  District