1.จังหวัดสกลนคร

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

3.เทศบาลนครสกลนคร

SAKON NAKHON  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

อำเภอเมืองสกลนคร  

Mueang Sakon Nakhon  District

2

อำเภออากาศอำนวย

Akat Amnuai   District

3

อำเภอบ้านม่วง         

Ban Muang  District

4

อำเภอเจริญศิลป์

Charoen Sin  District

5

อำเภอคำตากล้า     

Kham Ta Kla  District

6

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

Khok Si Supha  District

7

อำเภอกุสุมาลย์       

Kusuman  District

8

อำเภอกุดบาก

Kut Bak  District

9

อำเภอภูพาน    

Phu Phan  District

10

อำเภอนิคมน้ำอูน

Nikhom Nam Un  District

11

อำเภอพังโคน         

Phang Khon  District

12

อำเภอพรรณนานิคม

Phanna Nikhom  District

13

อำเภอโพนนาแก้ว     

Phon Na Kaeo  District

14

อำเภอสว่างแดนดิน

Sawang Daen Din  District

15

อำเภอส่องดาว         

Song Dao  District

16

อำเภอเต่างอย

Tao Ngoi  District

17

อำเภอวานรนิวาส     

Wanon Niwat  District

18

อำเภอวาริชภูมิ

Waritchaphum  District