1.จังหวัดร้อยเอ็ด

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

3.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ROI ET  Province

1

 

1สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด   

Mueang Roi Et  District

2

อำเภออาจสามารถ    

At Samat  District

3

อำเภอจังหาร         

Changhan  District

4

อำเภอจตุรพักตรพิมาน

Chaturaphak Phiman  District

5

อำเภอเกษตรวิสัย     

Kaset Wisai  District

6

อำเภอเมยวดี           

Moei Wadi  District

7

อำเภอเมืองสรวง       

Mueang Suang  District

8

อำเภอหนองพอก         

Nong Phok  District

9

อำเภอปทุมรัตต์       

Pathum Rat  District

10

อำเภอพนมไพร     

Phanom Phrai  District

11

อำเภอหนองฮี        

Nong Hi  District

12

อำเภอโพธิ์ชัย          

Pho Chai  District

13

อำเภอโพนทราย       

Phon Sai  District

14

อำเภอโพนทอง   

Phon Thong  District

15

อำเภอเสลภูมิ          

Selaphum  District

16

อำเภอศรีสมเด็จ     

Si Somdet  District

17

อำเภอสุวรรณภูมิ     

Suwannaphum  District

18

อำเภอธวัชบุรี      

Thawatchaburi  District

19

อำเภอเชียงขวัญ   

Chiang Khwan  District

20

อำเภอทุ่งเขาหลวง  

Thung Khao Luang  District