1.จังหวัดหนองคาย

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

3.เทศบาลเมืองหนองคาย

NONG KHAI  Province

1

1.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย

2อำเภอเมืองหนองคาย  

Mueang Nong Khai  District

2

อำเภอสระใคร    

Sa Khrai  District

3

อำเภอบึงกาฬ     

Bueng Kan  District

4

อำเภอบึงโขงหลง    

Bueng Khong Long  District

5

อำเภอบุ่งคล้า        

Bung Khla  District

6

อำเภอปากคาด     

Pak Khat  District

7

อำเภอพรเจริญ         

Phon Charoen  District

8

อำเภอโพนพิสัย   

Phon Phisai  District

9

อำเภอเฝ้าไร่           

Fao Rai  District

10

อำเภอรัตนวาปี        

Rattanawapi  District

11

อำเภอสังคม           

Sangkhom  District

12

อำเภอเซกา      

Seka  District

13

อำเภอศรีเชียงใหม่    

Si Chiang Mai  District

14

อำเภอโพธิ์ตาก       

Pho Tak  District

15

อำเภอศรีวิไล         

Si Wilai  District

16

อำเภอโซ่พิสัย       

So Phisai  District

17

อำเภอท่าบ่อ       

Tha Bo  District