1.จังหวัดนครราชสีมา  

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3.เทศบาลนครนครราชสีมา

NAKHON   RATCHASIMA Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

นครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา 

Mueang Nakhon Ratchasima  District

2

อำเภอบ้านเหลื่อม   

Ban Lueam  District

3

อำเภอบัวใหญ่   

Bua Yai  District

4

อำเภอบัวลาย  

Bua Lai  District

5

อำเภอสีดา    

Sida  District

6

อำเภอจักราช   

Chakkarat  District

7

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

Chaloem Phra Kiat  District

8

อำเภอโชคชัย   

Chok Chai  District

9

อำเภอชุมพวง    

Chum Phuang  District

10

อำเภอลำทะเมนชัย   

KingLam Thamenchai  District

11

อำเภอเมืองยาง   

Mueang Yang  District

12

อำเภอด่านขุนทด 

Dan Khun Thot  District

13

อำเภอเทพารักษ์   

Thepharak  District

14

อำเภอห้วยแถลง  

Huai Thalaeng  District

15

อำเภอแก้งสนามนาง 

Kaeng Sanam Nang  District

16

อำเภอขามสะแกแสง  

Kham Sakae Saeng  District

17

อำเภอขามทะเลสอ  

Kham Thale So  District

18

อำเภอครบุรี   

Khon Buri  District

19

อำเภอคง   

Khong  District

20

อำเภอโนนแดง 

Non Daeng  District

21

อำเภอโนนสูง   

Non Daeng  District

22

อำเภอโนนไทย   

Non Thai  District

23

อำเภอพระทองคำ 

Phra Thong Kham  District

24

อำเภอหนองบุญมาก  

Nong Bunmak  District

25

อำเภอปากช่อง 

Pak Chong  District

26

อำเภอปักธงชัย   

Pak Thong Chai  District

27

อำเภอพิมาย   

Phimai  District

28

อำเภอประทาย  

Prathai  District

29

อำเภอสีคิ้ว  

Sikhio  District

30

อำเภอเสิงสาง     

Soeng Sang  District

32

อำเภอสูงเนิน        

Sung Noen  District

33

อำเภอวังน้ำเขียว        

Wang Nam Khiao  District