1จังหวัดเพชรบุรี

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

3.เทศบาลเมืองเพชรบุรี

PHETCHABURI  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

    

Mueang Phetchaburi  District

2

อำเภอบ้านแหลม

Ban Laem  District

3

อำเภอบ้านลาด       

Ban Lat  District

4

อำเภอชะอำ

Cha-am  District

5

อำเภอแก่งกระจาน   

Kaeng Krachan  District

6

อำเภอเขาย้อย

Khao Yoi  District

7

อำเภอหนองหญ้าปล้อง

Nong Ya Plong  District

8

อำเภอท่ายาง

Tha Yang  District