1.จังหวัดตาก

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

3.เทศบาลเมืองตาก

TAK  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

อำเภอเมืองตาก      

Mueang Tak  District

2

อำเภอวังเจ้า         

Wang Chao  District

3

อำเภอบ้านตาก   

Ban Tak  District

4

อำเภอแม่ระมาด   

Mae Ramat  District

5

อำเภอแม่สอด          

Mae Sot  District

6

อำเภอพบพระ    

Phop Phra  District

7

อำเภอสามเงา        

Sam Ngao  District

8

อำเภอท่าสองยาง  

Tha Song Yang  District

9

อำเภออุ้มผาง          

Umphang  District