1.จังหวัดยะลา

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

3.เทศบาลเมืองยะลา

YALA  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

อำเภอเมืองยะลา 

Mueang Yala  District

2

อำเภอกรงปินัง   

Krong Pinang  District

3

อำเภอบันนังสตา      

Bannang Sata  District

4

อำเภอเบตง       

Betong  District

5

อำเภอรามัน         

Raman  District

6

อำเภอธารโต   

Than To  District

7

อำเภอยะหา         

Yaha  District

8

อำเภอกาบัง             

Ka Bang  District