1.จังหวัดตรัง 

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

3.เทศบาลเมืองตรัง

TRANG

Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง

อำเภอเมืองตรัง      

Mueang Trang

District

2

อำเภอห้วยยอด

Huai Yot

District

3

อำเภอกันตัง          

Kantang

District

4

อำเภอนาโยง

Na Yong

District

5

อำเภอปะเหลียน          

Palian

District

6

อำเภอหาดสำราญ

Hat Samran

District

7

อำเภอรัษฎา        

Ratsada

District

8

อำเภอสิเกา

Sikao

District

9

อำเภอวังวิเศษ         

Wang Wiset

District

10

อำเภอย่านตาขาว

Yan Ta Khao

District