1

1.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 

SURAT THANI  Province

2

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   

Mueang Surat Thani  District

3

อำเภอบ้านนาเดิม    

Ban Na Doem  District

4

อำเภอบ้านนาสาร   

Ban Na San  District

5

อำเภอบ้านตาขุน    

Ban Ta Khun  District

6

อำเภอชัยบุรี        

Chai Buri  District

7

อำเภอไชยา       

Chaiya  District

8

อำเภอดอนสัก      

Don Sak  District

9

อำเภอกาญจนดิษฐ์    

Kanchanadit  District

10

อำเภอเคียนซา        

Khian Sa  District

11

อำเภอคีรีรัฐนิคม      

Khiri Ratthanikhom  District

12

อำเภอวิภาวดี      

Vibhavadi  District

13

อำเภอเกาะพะงัน      

Ko Pha-ngan  District

14

อำเภอเกาะสมุย     

Ko Samui  District

15

อำเภอพนม    

Phanom  District

16

อำเภอพระแสง        

Phrasaeng  District

17

อำเภอพุนพิน        

Phunphin  District

18

อำเภอท่าชนะ        

ThaChana  District

19

อำเภอท่าฉาง       

Tha Chang  District

20

อำเภอเวียงสระ            

Wiang Sa  District