1.จังหวัดสงขลา

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

3.เทศบาลนครสงขลา

SONGKHLA  Province

1

1.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

2.ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา

Mueang Songkhla  District

2

อำเภอบางกล่ำ   

Bang Klam  District

3

อำเภอนาหม่อม  

Na Mom  District

4

อำเภอนาทวี     

Na Thawi  District

5

อำเภอระโนด   

Ranot  District

6

อำเภอรัตภูมิ     

Rattaphum  District

7

อำเภอสะบ้าย้อย

Saba Yoi  District

8

อำเภอสะเดา   

Sadao  District

9

อำเภอสทิงพระ   

Sathing Phra  District

10

อำเภอสิงหนคร  

Singhanakhon  District

11

อำเภอเทพา  

Thepha  District