1.จังหวัดพัทลุง

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

3.เทศบาลเมืองพัทลุง

PHATTHALUNG  Province

1

1.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง

2อำเภอเมืองพัทลุง      .  

Mueang Phatthalung  District

2

อำเภอศรีนครินทร์ 

Srinagarindra  District

3

อำเภอบางแก้ว         

Bang Kaeo  District

4

อำเภอเขาชัยสน

Khao Chaison  District

5

อำเภอควนขนุน         

Khuan Khanun  District

6

อำเภอกงหรา

Kong Ra  District

7

อำเภอป่าบอน         

Pa Bon  District

8

อำเภอป่าพะยอม

Pa Phayom  District

9

อำเภอปากพะยูน        

Pak Phayun  District

10

อำเภอศรีบรรพต

Si Banphot  District

11

อำเภอตะโหมด      

Tamot  District