1.จังหวัดแพร่

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

3.เทศบาลเมืองแพร่

PHRAE  Province

1

1.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

2.อำเภอเมืองแพร่ 

Mueang Phrae  District

2

อำเภอเด่นชัย 

Den Chai  District

3

อำเภอลอง   

Long  District

4

อำเภอหนองม่วงไข่   

Nong Muang Khai  District

5

อำเภอร้องกวาง         

Rong Kwang  District

6

อำเภอสอง   

District

7

อำเภอสูงเม่น         

District

8

อำเภอวังชิ้น           

Wang Chin  District