1.จังหวัดพิจิตร

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

3.เทศบาลเมืองพิจิตร

PHICHIT  Province

1

1.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร

2.อำเภอเมืองพิจิตร       

Mueang Phichit  District

2

อำเภอบางมูลนาก            

Bang Mun Nak  District

3

อำเภอดงเจริญ         

Dong Charoen  District

4

อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

Pho Prathap Chang  District

5

อำเภอโพทะเล          

Pho Thale  District

6

อำเภอบึงนาราง     

Bueng Narang  District

7

อำเภอสามง่าม       

Sam Ngam  District

8

อำเภอทับคล้อ    

Tap Khlo  District

9

อำเภอตะพานหิน      

Taphan Hin  District

10

อำเภอวังทรายพูน      

Wang Sai Phun  District