1. จังหวัดพะเยา

2 .องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

3.เทศบาลเมืองพะเยา

    PHAYAO  Province

1

1.สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

2อำเภอเมืองพะเยา      .   

Mueang Phayao  District

2

อำเภอภูกามยาว

Phu Kamyao  District

3

อำเภอเชียงคำ       

Chiang Kham  District

4

อำเภอภูซาง

Phu Sang  District

5

อำเภอเชียงม่วน      

Chiang Muan  District

6

อำเภอจุน

Chun  District

7

อำเภอดอกคำใต้      

Dok Kham Tai  District

8

อำเภอแม่ใจ

Mae Chai  District

9

อำเภอปง             

Pong  District