1.จังหวัดน่าน 

 

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

3.เทศบาลเมืองน่าน

 

NAN  Province 

 

1

1.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

2อำเภอเมืองน่าน     .  

Mueang Nan  District

2

อำเภอภูเพียง

Phu Phiang  District

3

อำเภอบ้านหลวง       

Ban Luang  District

4

อำเภอบ่อเกลือ

Bo Kluea  District

5

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  

Chaloem Phra Kiat  District

6

อำเภอเชียงกลาง

Chiang Klang  District

7

อำเภอสองแคว       

Song Khwae  District

8

อำเภอแม่จริม

Mae Charim  District

9

อำเภอนาหมื่น      

Na Muen  District

10

อำเภอนาน้อย

Na Noi  District

11

อำเภอปัว          

Pua  District

12

อำเภอสันติสุข

Santi Suk  District

14

อำเภอท่าวังผา         

Tha Wang Pha  District

15

อำเภอทุ่งช้าง

Thung Chan  District

16

อำเภอเวียงสา                        

Wiang Sa  District