1.จังหวัดนครสวรรค์

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

3.เทศบาลนครนครสวรรค์

NAKHON SAWAN  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์   

Mueang Nakhon Sawan  District

2

อำเภอบรรพตพิสัย 

Banphot Phisai  District

3

อำเภอชุมแสง   

Chumsaeng  District

4

อำเภอเก้าเลี้ยว   

Kao Liao  District

5

อำเภอโกรกพระ       

Krok Phra  District

6

อำเภอลาดยาว       

Lat Yao  District

7

อำเภอชุมตาบง         

Chum Ta Bong  District

8

อำเภอแม่เปิน   

Mae Poen  District

9

อำเภอแม่วงก์    

Mae Wong  District

10

อำเภอหนองบัว   

Nong Bua  District

11

อำเภอไพศาลี        

Phaisali  District

12

อำเภอพยุหะคีรี 

Phayuha Khiri  District

13

อำเภอตากฟ้า    

Tak Fa  District

14

อำเภอตาคลี     

Takhli  District

15

อำเภอท่าตะโก          

Tha Tako  District