1.จังหวัดสุโขทัย

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

3.เทศบาลเมืองสุโขทัย

SUKHOTHAI  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

Mueang Sukhothai  District

2

อำเภอบ้านด่านลานหอย   

Ban Dan Lan Hoi  District

3

อำเภอคีรีมาศ   

Khiri Mat  District

4

อำเภอกงไกรลาศ    

Kong Krailat  District

5

อำเภอสวรรคโลก   

Sawankhalok  District

6

อำเภอศรีนคร   

Si Nakhon  District

7

อำเภอศรีสำโรง      

Si Samrong  District

8

อำเภอศรีสัชนาลัย   

Si Satchanalai  District

9

อำเภอทุ่งเสลี่ยม        

Thung Saliam  District