1

1.จังหวัดสุพรรณบุรี

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

3.เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

SUPHAN BURI  Province

2

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   

Mueang Suphan Buri  District

3

อำเภอบางปลาม้า

Bang Pla Ma  District

4

อำเภอด่านช้าง           

Dan Chang  District

5

อำเภอเดิมบางนางบวช

Doembang Nangbuat  District

6

อำเภอดอนเจดีย์    

Don Chedi  District

7

อำเภอหนองหญ้าไซ  

Nong Yasai  District

8

อำเภอสามชุก   

Sam Chuk  District

9

อำเภอศรีประจันต์   

Si Prachan  District

10

อำเภอสองพี่น้อง           

Song Phi Nong  District

11

อำเภออู่ทอง                      

U Thong  District