1.จังหวัดสระบุรี

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

3.เทศบาลเมืองสระบุรี

SARABURI  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

อำเภอเมืองสระบุรี       

Mueang Saraburi  District

2

อำเภอบ้านหมอ

Ban Mo  District

3

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ   

Chaloem Phra Kiat  District

4

อำเภอดอนพุด

Don Phut  District

5

อำเภอแก่งคอย           

Kaeng Khoi  District

6

อำเภอมวกเหล็ก

Muak Lek  District

7

อำเภอหนองโดน      

Nong Don  District

8

ที่ว่าการอำเภอหนองแค

Nong Khae  District

9

อำเภอหนองแซง       

Nong Saeng  District

10

อำเภอพระพุทธบาท

Phra Phutthabat  District

11

อำเภอเสาไห้         

Sao Hai  District

12

อำเภอวังม่วง

Wang Muang  District

13

อำเภอวิหารแดง         

Wihan Daeng  District