1จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3.เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA Province

1

 1.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

Phra Nakhon Si Ayutthaya  District

2

อำเภอบ้านแพรก

Ban Phraek  District

3

อำเภอบางบาล

Bang Ban  District

4

อำเภอบางปะหัน

Bang Pahan  District

5

อำเภอบางปะอิน    

Bang Pa-in  District

6

อำเภอบางซ้าย

Bang Sai  District

7

อำเภอบางไทร    

Bang Sai  District

8

อำเภอลาดบัวหลวง

Lat Bua Luang  District

9

อำเภอมหาราช 

Maha Rat  District

10

อำเภอนครหลวง

Nakhon Luang  District

11

อำเภอภาชี        

Phachi  District

12

อำเภอผักไห่

Phak Hai  District

13

อำเภอเสนา      

Sena  District

14

อำเภอท่าเรือ

Tha Ruea  District

15

อำเภออุทัย     

Uthai  District

16

อำเภอวังน้อย

Wang Noi  District