1.จังหวัดนนทบุรี

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

3.เทศบาลนครนนทบุรี

NONTHABURI  Province

1

1.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

2อำเภอเมืองนนทบุรี   . 

Mueang  Nonthaburi  District

2

อำเภอบางบัวทอง    

Bang  Bua  Thong  District

3

อำเภอบางกรวย      

Bang   Kruai  District

4

อำเภอบางใหญ่     

Bang  Yai  District

5

อำเภอปากเกร็ด       

Pak  Kret  District

6

อำเภอไทรน้อย       

Sai Noi  District