1.จังหวัดปราจีนบุรี

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

3.เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

PRACHIN BURI  Province

1

1.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

อำเภอเมืองปราจีนบุรี   

Mueang Prachin Buri District

2

อำเภอบ้านสร้าง        

Ban Sang  District

3

อำเภอกบินทร์บุรี        

Kabin Buri  District

4

อำเภอนาดี      

Na Di  District

5

อำเภอประจันตคาม 

Prachantakham  District

6

อำเภอศรีมหาโพธิ     

Si Maha Phot  District

7

อำเภอศรีมโหสถ       

Si Mahosot  District