1.จังหวัดหนองบัวลำภู

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

3.เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

NONG   BUA   LAM    PHU  Province

1

1.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

2อำเภอเมืองหนองบัวลำภู.

Mueang Nong Bua Lam Phu  District

2

อำเภอนากลาง

Na Klang  District

3

อำเภอนาวัง

Na Wang  District

4

อำเภอโนนสัง

Non Sang  District

5

อำเภอศรีบุญเรือง     

Si Bun Rueang  District

6

อำเภอสุวรรณคูหา

Suwannakhuha  District