1.จังหวัดนครพนม

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

3.เทศบาลเมืองนครพนม

NAKHON PHANOM  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

อำเภอเมืองนครพนม   

Mueang Nakhon Phanom  District

2

อำเภอบ้านแพง

Ban Phaeng  District

3

อำเภอนาทม 

Na Thom  District

4

อำเภอนาแก

Na Kae  District

5

อำเภอวังยาง 

Wang Yang  District

6

อำเภอนาหว้า

Na Wa  District

7

อำเภอโพนสวรรค์  

Phon Sawan  District

8

อำเภอปลาปาก

Pla Pak  District

9

อำเภอเรณูนคร        

Renu Nakhon  District

10

อำเภอศรีสงคราม

Si Songkhra  District

11

อำเภอธาตุพนม    

That Phanom  District

12

อำเภอท่าอุเทน

Tha Uthen  District