1.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3.เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

PRACHUAP KHIRI KHAN  Province

1

1.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบครีขันธ์

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

Mueang Prachuap Khiri Khan  District

2

อำเภอบางสะพาน

Bang Saphan  District

3

อำเภอบางสะพานน้อย  

Bang Saphan Noi  District

4

อำเภอหัวหิน

Hua Hin  District

5

อำเภอกุยบุรี      

Kui Buri  District

6

อำเภอปราณบุรี

Pran Buri  District

7

อำเภอสามร้อยยอด     

Sam Roi Yot  District

8

อำเภอทับสะแก

Thap Saka  District