พิมพ์
หมวด: อำเภอในภาคใต้
ฮิต: 173

 

1.จังหวัดชุมพร

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

3.เทศบาลเมืองชุมพร

CHUMPHON   Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

อำเภอเมืองชุมพร

Mueang Chumphon  District

2

อำเภอท่าแซะ

Tha Sae  District

3

อำเภอปะทิว

Pathio  District

4

อำเภอหลังสวน

Lang Suan  District

5

อำเภอละแม

Lamae  District

6

อำเภอพะโต๊ะ

Phato  District

7

อำเภอสวี

Sawi  District

 8

อำเภอทุ่งตะโก

Thung Tako  District