1.จังหวัดสตูล

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

3.เทศบาลเมืองสตูล

SATUN  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล

อำเภอเมืองสตูล         

Mueang Satun  District

2

อำเภอควนโดน

Khuan Don  District

3

อำเภอควนกาหลง       

Khuan Ka Long  District

4

อำเภอมะนัง 

Manang  District

5

อำเภอละงู                

La-ngu  District

6

อำเภอท่าแพ

Tha Phae  District

7

อำเภอทุ่งหว้า      

Thung Wa  District