1.จังหวัดภูเก็ต

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

3.เทศบาลนครภูเก็ต

PHUKET  Province

 

1

1.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

อำเภอเมืองภูเก็ต               

Mueang Phuket  District

2

อำเภอกะทู้

Kathu  District

3

อำเภอถลาง                      

Thalang  District