1.จังหวัดปัตตานี

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

3.เทศบาลเมืองปัตตานี

PATTANI  Province

1

1.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

2อำเภอเมืองปัตตานี   . 

Mueang Pattani  District

2

อำเภอกะพ้อ

Kapho  District

3

อำเภอโคกโพธิ์         

Khok Pho  District

4

อำเภอแม่ลาน

Mae Lan  District

5

อำเภอไม้แก่น           

Mai Kaen  District

6

อำเภอมายอ

Mayo  District

7

อำเภอหนองจิก         

Nong Chik  District

8

อำเภอปะนาเระ

Panare District

9

อำเภอสายบุรี      

Sai Buri  District

11

อำเภอทุ่งยางแดง

Thung Yang Daeng  District

12

อำเภอยะรัง     

Yarang  District

13

อำเภอยะหริ่ง

Yaring  District