1.จังหวัดอุตรดิตถ์

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

3.เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

UTTARADIT  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์     

Mueang Uttaradit  District

2

อำเภอบ้านโคก

Ban Khok  District

3

อำเภอฟากท่า         

Fak Tha  District

4

อำเภอลับแล

Laplae  District

5

อำเภอน้ำปาด       

Nam Pat  District

6

อำเภอพิชัย

Phichai  District

7

อำเภอท่าปลา           

Tha Pla  District

8

อำเภอทองแสนขัน

Thong Saen Khan  District

9

อำเภอตรอน            

Tron  District