1.จังหวัดอุทัยธานี

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

3.เทศบาลเมืองอุทัยธานี

  

UTHAI   THANI  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

อำเภอเมืองอุทัยธานี    

Mueang Uthai Thani  District

2

อำเภอบ้านไร่

Ban Rai  District

3

อำเภอห้วยคต       

Huai Khot  District

4

อำเภอลานสัก

Lan Sak  District

5

อำเภอหนองฉาง       

Nong Chang  District

6

อำเภอหนองขาหย่าง

Nong Khayang  District

7

อำเภอสว่างอารมณ์          

Sawang Arom  District

8

อำเภอทัพทัน

Thap Than  District