1.จังหวัดพิษณุโลก

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

3.เทศบาลนครพิษณุโลก

PHITSANULOK  Province

1

1.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

อำเภอเมืองพิษณุโลก 

Mueang Phitsanulok  District

2

อำเภอบางกระทุ่ม     

Bang Krathum  District

3

อำเภอบางระกำ        

Bang Rakam  District

4

อำเภอชาติตระการ      

Chat Trakan  District

5

อำเภอนครไทย       

Nakhon Thai  District

6

อำเภอเนินมะปราง   

Noen Maprang  District

7

อำเภอพรหมพิราม   

Phrom Phiram  District

8

อำเภอวังทอง          

Wang Thong  District

9

อำเภอวัดโบสถ์        

Wat Bot  District