1.จังหวัดพิจิตร

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

3.เทศบาลเมืองพิจิตร

PHICHIT  Province

1

1.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร

2.อำเภอเมืองพิจิตร       

Mueang Phichit  District

2

อำเภอบางมูลนาก            

Bang Mun Nak  District

3

อำเภอดงเจริญ          

Dong Charoen  District

4

อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

Pho Prathap Chang  District

5

อำเภอโพทะเล           

Pho Thale  District

6

อำเภอบึงนาราง      

Bueng Narang  District

7

อำเภอสามง่าม         

Sam Ngam  District

8

อำเภอทับคล้อ     

Tap Khlo  District

9

อำเภอตะพานหิน        

Taphan Hin  District

10

อำเภอวังทรายพูน      

Wang Sai Phun  District