1.จังหวัดเพชรบูรณ์

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

3.เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

PHETCHABUN  Province

 1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์     

Mueang Phetchabun  District

2

อำเภอบึงสามพัน      

Bueng Sam Phan  District

3

อำเภอชนแดน           

Chon Daen  District

4

อำเภอเขาค้อ          

Khao Kho  District

5

อำเภอหล่มเก่า        

Lom Kao  District

6

อำเภอหล่มสัก         

Lom Sak  District

7

อำเภอน้ำหนาว    

Nam Nao  District

8

อำเภอหนองไผ่    

Nong Phai  District

9

อำเภอศรีเทพ               

Si Thep  District

10

อำเภอวังโป่ง        

Wang Pong  District

11

อำเภอวิเชียรบุรี           

Wichian Buri  District