1.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

MAE  HONG  SON  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน     

Mueang MaeHong Son  District

2

อำเภอขุนยวม   

Khun Yuam  District

3

อำเภอแม่ลาน้อย    

Mae La Noi  District

4

อำเภอแม่สะเรียง    

AmphoeMae Sariang  District

5

อำเภอปาย          

Pai  District

6

อำเภอปางมะผ้า

Pang Mapha  District

7

อำเภอสบเมย     

Sop Moei  District