1.จังหวัดลำพูน

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

3.เทศบาลเมืองลำพูน

LAMPHUN  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

อำเภอเมืองลำพูน  

Mueang Lamphun  District

2

อำเภอบ้านโฮ่ง     

Ban Hong  District

3

อำเภอบ้านธิ     

Banthi  District

4

อำเภอลี้     

Li  District

5

อำเภอแม่ทา  

Mae Tha  District

6

อำเภอป่าซาง  

Pa Sang  District

7

อำเภอเวียงหนองล่อง 

  Wiang NongLong  District

8

อำเภอทุ่งหัวช้าง 

Thung Hua Chan  District