1.จังหวัดลำปาง

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

3.เทศบาลนครลำปาง

LAMPANG  Province 

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง

Mueang Lampang  District

2

อำเภอแจ้ห่ม 

Chae Hom  District

3

อำเภอห้างฉัตร        

Hang Chat  District

4

อำเภอเกาะคา   

Ko Kha  District

5

อำเภอแม่เมาะ     

Mae Mo  District

6

อำเภอแม่พริก   

Mae Phrik  District

7

อำเภอแม่ทะ   

Mae Tha  District

8

อำเภอเมืองปาน    

Mueang Pan  District

9

อำเภองาว      

Ngao  District

10

อำเภอเสริมงาม      

Soem Ngam  District

11

อำเภอสบปราบ      

Sop Prap  District

12

อำเภอเถิน            

Thoen  District

13

อำเภอวังเหนือ       

Wang Nuea  District