1.จังหวัดเชียงใหม่ 

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

3.เทศบาลนครเชียงใหม่

 CHIANG  MAI  Province

1

1.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่

Mueang Chiang mai  District

2

 

อำเภอแม่ออน

Mae  On  District

3

อำเภอสันกำแพง

San   Kamphaeng  District

4

อำเภอดอยสะเก็ด

Doi  Saket  District

5

อำเภอแม่ริม

Mae  Rim  District

6

อำเภอแม่แตง

Mae   Taeng    District

7

อำเภอสันทราย

San  Sai  District

8

อำเภอสะเมิง

Samoeng     District

9

อำเภอพร้าว

Phrao  District

10

อำเภอฝาง         

Fang  District

11

อำเภอแม่อาย

Mae  Ai  District

12

อำเภอเวียงแหง

Wiang  Haeng  District

13

อำเภอไชยปราการ

Chai   prakan  District

14

อำเภอเชียงดาว

Chiang  Dao  District

15

อำเภอหางดง

Hang   Dong  District

16

อำเภอดอยหล่อ 

Doi  Lo  District

17

อำเภอแม่วาง

Mae  Wang  District

18

อำเภอสารภี

Saraphi  District

19

อำเภอสันป่าตอง

San  Pa  Tong  District

20

อำเภอแม่แจ่ม

Mae  Chaem  District

21

อำเภอจอมทอง

Chom  thong  District

22

อำเภอดอยเต่า

Doi   Tao  District

23 อำเภออมก๋อย   Omkoi   District
24 อำเภแฮอด   Hot   District