1.จังหวัดสุโขทัย

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

3.เทศบาลเมืองสุโขทัย

SUKHOTHAI  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

อำเภอเมืองสุโขทัย  

Mueang Sukhothai  District

2

อำเภอบ้านด่านลานหอย    

Ban Dan Lan Hoi  District

3

อำเภอคีรีมาศ     

Khiri Mat  District

4

อำเภอกงไกรลาศ     

Kong Krailat  District

5

อำเภอสวรรคโลก   

Sawankhalok  District

6

อำเภอศรีนคร     

Si Nakhon  District

7

อำเภอศรีสำโรง       

Si Samrong  District

8

อำเภอศรีสัชนาลัย    

Si Satchanalai  District

9

อำเภอทุ่งเสลี่ยม        

Thung Saliam  District